Skip to content

 

Saumasto on yli 20 vuoden kokemuksella julkisivutöiden laadukas monitaitaja. Saumasto toteuttaa julkisivusaumaukset sekä sisäpuoliset saumaus- ja tiiveystyöt rautaisella ammattitaidolla.

Saumakohdat ovat alati julkisivujen suurimman rasituksen alaisina. Suomen neljä vuodenaikaa altistaa sauman sääolosuhteiden kovalle rasitteelle. Saumauksen tehtävänä on tiivistää kaksi rakenteen osaa siten, että lopputuloksena on kestävä ja tiivis vettä, ääntä, ilmansaasteita sekä kosteutta pitävä liitos.

Saumauksen tarpeeseen vaikuttaa myös sen tehneen suunnittelijan, rakentajan ja itse saumaus urakoitsijan ammattitaito. Väärin suunniteltu, rakennettu tai saumattu sauma vaatii nopeamman uusimisen kuin oikeaoppinen sauma.
Saumat tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin ja uusia tarvittaessa, jotta suuremmilta vahingoilta vältytään. Oikeaoppisesti tehty saumaus on tärkeässä roolissa koko rakennuksen elinkaaren osalta. Ammattitaidolla tehdyn sauman huoltoväli on 10-15 vuotta.
Saumaston kanssa voit olla vakuuttunut, että rakennuksesi kunnostustöistä vastaa ainoastaan alansa parhaimmat ammattilaiset. Saumaston kokeneet asentajat tekevät työt koko Etelä-Suomen alueella.
Ota yhteyttä

www.saumasto.fi

Back To Top