Skip to content

Keskinäisen luottamussuhteen rakentaminen on eräs tärkeimmistä seikoista muodostettaessa uutta sopimuskumppanuutta. Luottamusta ei voi tietenkään rakentaa tyhjän päälle: molemmilla osapuolilla on oltava vahvat perusteet luottamuksen takeiksi.

Meillä on yrittäjänä luonnollisesti velvollisuus toimia lain puitteissa sekä toimittaa asiakkaalle/sopimuskumppanille yrityksen tilaa koskevat tiedot niitä pyydettäessä – mutta tilaajalla (esim. taloyhtiö, rakennuttaja) on tämän lisäksi lakiin kirjattu velvollisuus selvittää omalta osaltaan toimittajan lainmukaisuus. Tällä tilaajavastuulaiksi kutsutulla periaatteella pyritään kitkemään harmaata taloutta sekä varmistamaan se, ettei kukaan joutuisi petoksen uhriksi. Varoitteluista huolimatta näitä valitettavia tapahtumia sattuu toisinaan. Toimittaja onnistuu esiintymään niin vakuuttavasti, että tilaajalla ei tule mieleenkään epäillä sopimuskumppaninsa vilpittömyyttä. Uhri voi kokea merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja joissakin tapauksissa puimaan tapahtunutta vuosia kestävässä uuvuttavassa oikeusjutussa.

Väärinkäytökset ovat kuitenkin torjuttavissa pienellä vaivannäöllä. Tilaaja saa haluamansa yrityksen tiedot käsiinsä napinpainalluksella. Vastuu Group Oy (entinen Suomen Tilaajavastuu) ylläpitää kaikki Suomen yritykset kattavaa tietojärjestelmää, josta kuka tahansa voi käydä tarkastamassa yritysten perustietoja.

Saumasto kuuluu korkeimpaan luottoluokitukseen (AAA) sekä Vastuu Groupin Luotettavat Kumppanit -rekisteriin. AAA-luottoluokka osoittaa yrityksen erinomaisen maksukyvyn ja taloudellisen vakauden. Luotettavat Kumppanit on taasen Vastuu Groupin oma palvelu, joka kerää jatkuvaa, ajantasaista tietoa yrityksestä ja koostaa siitä julkisen raportin. Saumaston voi siis näillä puheilla sanoa hoitavan leiviskänsä suorastaan esimerkillisesti. Vastuu Groupin palvelua kannattaa hyödyntää vähänkin suurempien hankintojen kohdalla. Älkää missään nimessä ostako sikaa säkissä tai tyytykö puutteelliseen saati laittomaan toimintaan. Vastuullisuus on yhteinen asiamme kohti onnistuneita kauppoja ja vakaampaa taloutta.

Back To Top