Skip to content

Saumaustyöt

Saumakohdat ovat alati julkisivujen suurimman rasituksen alaisina. Suomen neljä vuodenaikaa altistaa sauman sääolosuhteiden kovalle rasitteelle. Saumauksen tehtävänä on tiivistää kaksi rakenteen osaa siten,että lopputuloksena on kestävä ja tiivis vettä, ääntä, ilmansaasteita sekä kosteutta pitävä liitos. Saumauksen tarpeeseen vaikuttaa myös sen tehneen suunnittelijan, rakentajan ja itse saumaus urakoitsijan ammattitaito. Väärin suunniteltu, rakennettu tai saumattu sauma vaatii nopeamman uusimisen kuin oikeaoppinen sauma. Huoltosaumaukselta ei välty, vaikka sauma olisi tehty oppikirjan mukaan. Saumamassan elinkaari riippuu massan laadusta ja ominaisuuksista. Saumat tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin ja uusia tarvittaessa, jotta suuremmilta kosteusvahingoilta vältytään. Ammattitaidolla tehdyn sauman huoltoväli on 10-15 vuotta

Huolto- ja elementtisaumaus

Pitkällä työhistorialla ja kokemuksella voimme sanoa, että saumauksen onnistunut työsuoritus on tärkeässä roolissa koko rakennuksen elinkaaren osalta. Omat kokeneet asentajamme tekevät työt: Me tuotamme laadukasta saumaa koko Etelä-Suomen alueella.

Hoidamme

  • Elementtisaumaukset
  • Akryylisaumaukset
  • Silikonisaumaukset
  • Palosaumaukset
  • Uusintasaumaukset
  • Uretaanivaahdotus
  • Sisäpuoliset saumaukset
Back To Top