Skip to content

Kuntoarviointi

Julkisivusaneeraukseen ryhdyttäessä on syytä tehdä kattava kuntoarviointi tarvittavien saneeraustöiden määrittämiseksi. Säännöllisellä julkisivun kuntoarvioinnilla havaitaan akuutit huollon tarpeet ja ennaltaehkäistään luonnollisesta rasituksesta julkisivulle koituvien ongelmatekijöiden muodostuminen. Taidokkaasti toteutetulla ja yksityiskohtaisella kuntoarvioinnilla vältetään heikosta suunnittelusta johtuva aikataulun venyminen, kustannusarvion pettäminen sekä mahdollinen työn laadun kärsiminen. Asiakkaalle tulee tarjota urakasta huoleton ja vaivaton kokemus. Julkisivusaneerausta suorittavaan yritykseen on oltava helppo luottaa.

Saumasto tekee julkisivusaneerauksia kaikenlaisiin kiinteistöihin. Tunnemme kauttaaltaan eri kiinteistömuodot ja teemme kuntoarvioinnit ja julkisivusaneeraukset kiinteistömuotojen erityistarpeet huomioiden.

Back To Top