Skip to content

Julkisivusaneeraus

Ajan saatossa kaikki julkisivut kärsivät vaurioita korroosion ja muiden olosuhteiden tai syiden johdosta. Mikään pinta ei ole ikuinen, ja näin ollen talojen julkisivuja tulee huoltaa säännöllisesti. Onnistunut julkisivusaneeraus muodostuu useasta huomioon otettavasta tekijästä. Julkisivujen parissa työskentely edellyttää kokonaisvaltaista projektiosaamista. Kokenut ja rehellinen toimija suorittaa työnsä kunniakkaasti ja jättää jälkeensä tyytyväisen asiakkaan.

Back To Top