skip to Main Content

Hyvinkään kirkko on yksi suomalaisen arkkitehtuurin helmiä ja se on Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -listalla. Tähän monumentaaliseen kirkkoon uusittiin elementtisaumat ja tehtiin suojakäsittely eli impregnointi. Urakka oli vaativa ja antoisa, eikä vähiten upean rakennuksen erikoisen muodon vuoksi. Myös Suomen sää asetti omat haasteensa. Saumaston puolen tarinasta kertoo aiempi artikkelimme. Annetaan nyt puheenvuoro Hyvinkään seurakunnan kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläiselle, joka kertoo oman tarinansa urakasta ja sen vaiheista. 

Kohteen haastavuus karkotti muut urakoitsijat 

Hämäläinen kertoo tarjousten saamisen olleen kiven alla. Hän etsi Suomen Rakennussaumausyhdistyksen sivuilta mahdollisia urakoitsijoita ja soitti muutamille potentiaalisille tarjouspyynnön tiimoilta. ”Kohde on hankala. Katto on vino ja työskentelyergonomia vaikea, eikä päällä ole mitään sääsuojaa. Pinta-alakin on suuri”, Hämäläinen kuvailee kohdetta. Saumasto olikin lopulta ainut, jolta hän tarjouksen sai. Muut vastasivat, ettei heillä ole resursseja tarjota Hyvinkään kirkon kaltaisen kohteen urakointia. 

Saumausta säiden armoilla – laadusta tinkimättä 

Saumaamaan päästiin kesällä 2019. Säitä jouduttiin seuraamaan ja soittelemaan puolin ja toisin urakan edistymisestä. Hämäläinen kiitteleekin vuorovaikutusta Saumaston kanssa. ”Yhteistyö sujui hyvin ja olen tyytyväinen työhön. Lopputulos on sellainen kuin suunnitelmien mukaan pitikin olla”, Hämäläinen kertoo.  

Loppusilaus työlle saatiin alkuperäisestä aikataulusta poiketen vasta tänä kesänä. Sateinen syksy esti viimeistelytyöt, ja ne siirtyivät keväälle 2020. Tällöin suoritettiin julkisivun pesu ja tehtiin betonipinnan suojakäsittely. ”Ajatuksena oli, että molemmat olisi tehty viime kesänä heti saumauksen jälkeen, mutta sääolosuhteet estivät sen. Pitää olla aurinkoista ja kuivaa, jotta työ voidaan suorittaa”, Hämäläinen muistelee. 

Joustavuus ja hyvä lopputulos yhteistyön a ja o 

Erityisen tyytyväinen Hämäläinen on paitsi Saumaston työn jälkeen, myös joustavuuteen. ”Kirkon erilaiset tilaisuudet rajoittivat osittain työn tekemistä. Saimme Saumaston kanssa joustavasti sovittua sopivat työajat. Urakoitsija jousti, kun kirkossa oli häitä ja muita tilaisuuksia”, Hämäläinen kertoo. Omiin kokemuksiinsa nojaten hän suositteleekin lämpimästi Saumastoa urakoitsijana. 

 

Back To Top