Skip to content

Espoon kaupunki rakennuttaa parhaillaan uusia paloasemia Matinkylään ja Espoonlahteen. Saumasto tekee molempiin kohteisiin julkisivu- ja sisäpuolen saumaukset. Työ alkoi viime vuoden heinäkuussa Matinkylän paloaseman julkisivusaumauksilla ja jatkui syyskuussa Espoonlahdessa. Nyt talvella vuorossa ovat sisäpuolen saumaukset. Valmista saumauksien osalta on kevään korvalla.

Molemmat rakenteilla olevat paloasemat ovat piirustuksiltaan identtiset, mikä on luonnollisesti helpottanut myös saumausten suunnittelua. Espoonlahden tontti tuotti kuitenkin hieman haastetta, sillä se on hyvin kapea ja louhittu yhdeltä sivultaan kallion kylkeen. Kallion ja paloasemarakennuksen välissä on vain reilun kahden metrin väli, joten myös nostimen tuli olla kapea. Sopivan pieni nostin löytyi pienellä etsimisellä ja julkisivun saumaukset saatiin onnistuneesti tehtyä.

Pääurakoitsijana Espoonlahden ja Matinkylän uusilla paloasemilla on Saumaston pitkäaikainen yhteistyökumppani Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy. Saumasto on tehnyt Triconin rakennuskohteissa jo vuosien ajan niin uusinta- kuin uudissaumauksia. Tälläkin hetkellä Saumastolla on paloasemien lisäksi työn alla kaksi muutakin heidän tilaamaansa saumausurakkaa.

Back To Top